Podkrovie

Podkrovie zo sádrokartónu:

Prestavba nevyužitých podkrovných priestorov ponúka možnosti rozšírenia či získania nových obytných miestností. Je to výborný spôsob ako rýchlo a lacno získať potrebné priestory na bývanie. V niektorých prípadoch prestavby podkrovia alebo pri prácach charakteru prestavby nie je potrebné stavebné povolenie. Vstavané povaly zahrňujú horizontálne, šikmé a vertikálne obvodové konštrukcie obytného podkrovia. Pre výstavbu obytných podkroví sú sadrokartónové konštrukcie ideálnym riešením. Systémy sadrokartónových dosiek a kvalitnej izolácie spĺňajú všetky požiadavky ekonomicky efektívnej výstavby a vysokého komfortu bývania. Jednotlivé miestnosti je možné bezprostredne po dokončení obývať. Všetky požiadavky na požiarnu odolnosť sú použitím sadrokartónových systémov splnené.
Základnými výhodami sadrokartónových systémov pre obytné podkrovia sú:

-nízka hmotnosť
-rýchly postup stavby (bez dlhých technologických prestávok)
-suchý proces výstavby (bez zanášania vlhkosti do existujúcich konštrukcií)
-ľahká opracovateľnosť stien
-rovinnosť konštrukcií
-nepriezvučnosť
-udržiavanie vnútornej mikroklímy (regulácia pomeru vlhkosti vo vzduchu)
-splnenie požadovaných stavebno-fyzikálnych nárokov, hlavne tepelnej izolácie
-ekonomická efektivita

Podkrovné sadrokartónové konštrukcie sú konštrukcie, ktorých úlohou je vytvoriť v interiéri príjemnú klímu a ktoré majú zároveň zabezpečiť tepelnú izoláciu priestoru. Základnými výhodami sú: nízka hmotnosť, rýchly a suchý proces výstavby.