Kazetové stropy

sú rozoberateľné závesné konštrukcie, ktoré umožňujú ukončiť stropné konštrukcie tak aby zodpovedali architektonickým, estetickým, hygienickým, požiarnym a akustickým požiadavkám. Výrobcovia umožňujú voľbu v širokej škále vzorov, použitých materiálov ale aj farieb.


Kazetový strop je rozoberateľna závesná konštrukcia, ktorá plní niekoľko funkcií:

-  optické dotvorenie priestoru
-  úprava svetlej výšky miestnosti a tým napr. zmenšenie objemu vykurovaného priestoru
-  zakrytie technických vedení, ktoré sa nachádzajú v medzistropnom priestore pri zachovaní ich dostupnosti
-  úprava svetelných podmienok v miestnosti (možnosť zabudovať svetelné zdroje)
-  úprava akustických podmienok (špeciálne zvukovopohltivé a nepriezvučné kazety)
-  úprava hygienických podmienok (umývateľné kazety)
-  úprava mikroklímy v miestnosti (sadrové kazety)
-  požiarna ochrana a ďalšie často veľmi špecifické funkcie.